Датум

Известувања од проф. д-р Благоја Маркоски

 

 

03.12.2018

Резултати од првиот колоквиум по предметот „Картографија I“ одржан на 21.11.2018

#

име и презиме

бодови

оценка

 

Бодовна скала

1.

Климентина Павловска

63

10

 

бодови

оценка

2.

ЕмилиаБунарџиевска

61

9

 

63-69

10

3.

Филип Јовановски

56

9

 

56-62

9

4.

Теодор Ѓорѓиев

53

8

 

49-55

8

5.

Стефан Спирковски

46

7

 

42-48

7

6.

Ивана Крстова

45

7

 

35-41

6

7.

Андреа Алексоска

45

7

 

0-34

5

8.

Ведра Стојановска

43

7

 

 

 

9.

Мирљинда Рамадани

42

7

 

 

 

10.

Мелехат Ејуп

42

7

 

 

 

11.

Марио Котески

37

6

 

 

 

12.

Петар Наумоски

36

6

 

 

 

13.

ИсраЛучи

35

6

 

 

 

14.

Дамјан Маневски

28

5

 

 

 

15.

Јовица Спасевски

27

5

 

 

 

16.

Ивана Стојаноска

25

5

 

 

 

17.

Михаел Милошески

17

5

 

 

 

18.

Дениз Ахмед

11

5

 

 

 

19.

Марта Мишкова

2

5

 

 

 

20.

Хисамедин Беќири

2

5

 

 

 

 

 

04.10.2018

Резултати од септемвриска ден сесија одржана на 02.09.2018

КАРТОГРАФИЈА I

Стефан Аризанковски 7

Филип Митевски 5

Ардита Тоска 5

 

ВОВЕД ВО ГИС

Ѓорѓи Палески 8

Ненад Златановски 7

Ајше Јонузи 5

Синоличка Божиновска 5

Блерта Лимани 5

 

 

10.04.2018

Резултати од првиот колоквиум по предметот „Картографија II“


  име и презиме бодови оценка
1 Илија Ристески 63 9
2 Оливер Конески 62 9
3 Ивана Илиеска 62 9
4 Здравко Манолев 60 8
5 Дарко Трипуновски 59 8
6 Пане Трајков 56 8
7 Марија Василева 53 7
8 Оливер Шеќеровиќ 52 7
9 Јована Хиниќ 51 7
10 Драган Талевски 50 7
11 Ана Димитриевска 48 7
12 Александар Стајиќ 46 6
13 Марија Петковска 43 6
14 Александар Манолев 33 5
15 Драгана Ефтимова 32 5
16 Симона Јованоска 24 5
17 Филип Беговски 22 5
18 Кирил Димитровски 21 5
19 Ермира Мемеди 21 5
24 Георгина Пупалеска 21 5
20 Виктор Блажевски 19 5
21 Кирил Ефремов 17 5
22 Стефан Аризанковски 12 5
23 Виктор Андоновски 3 5


01.02.2018


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ „ВОВЕД ВО ГИС“

име и презиме

оценка

Диме Недев

8

Филип Велески

7

Ханис Билали

7

Трајче Стојкоски

5

Михаел Несторовски

5

Тихомир Митрев

5

Петар Нанов

5

Христијан Граороски

5

Стефан Петрески

5

Ѓорги Такев

5

 


27.11.2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО „КАРТОГРАФИЈА I

1.

Здравко Манолев

52

10

2.

Оливер Конески

52

10

3.

Ивана Илиеска

49

9

4.

Марија Василева

49

9

5.

Ана Димитриевска

48

9

6.

Оливер Шеќеровиќ

47

9

7.

Александар Стајиќ

46

9

8.

Марија Петковска

45

9

9.

Илија Ристески

45

9

10.

Дарко Трипуновски

42

8

11.

Драган Златков

39

8

12.

Драгана Ефтимова

38

7

13.

Кирил Ефремов

34

7

14.

Георгина Пупалеска

33

7

15.

Филип Беговски

29

6

16.

Драган Талевски

27

5

17.

Бојан Павловски

26

5

18.

Симона Јованоска

25

5

19.

Виктор Блажевски

24

5

20.

Пане Трајков

23

5

21.

Стефан Славковиќ

20

5

22.

Виктор Андоновски

18

5

23.

Кирил Димитровски

17

5

24.

Мухамед Шерифовски

13

5

25.

Ермира Мемеди

13

5

26.

Филип Митевски

11

5

27.

Никола Радевски

9

5

26.05.2017

 

име и презиме

колоквиум 1

колоквиум 2

бодови

оценка

бодови

оценка

Ана Димитровска

3

5

5

5

Ангела Ивановска

/

/

/

/

Ардита Тоска

/

/

/

/

Блерта Лимани

23

5

21

5

Бојана Алексовска

55

7

43

7

Давид Димитров

/

/

/

/

Диме Недев

56

7

37

6

Драгана Талеска

49

7

43

7

Ѓорѓи Палески

24

5

/

/

Елена Самарџиоска

/

/

/

/

Емилија Ѓорѓевска

/

/

/

/

Зорица Талеска

11

5

0

5

Ивана Наумовска

/

/

/

/

Ивона Топалзолева

67

9

59

9

Јусира Рамани

18

5

4

5

Леонардо Новески

/

/

/

/

Мартин Дејановски

31

5

/

/

Михаела Димовска

5

5

6

5

Михаило Павиќевиќ

37

5

18

5

Наталија Крствска

39

5

22

5

Сара Цаневска

/

/

/

/

Синоличка Божиновска

16

5

6

5

Тихомир Митрев

45

6

18

5

Филип Велески

36

5

16

5

Ханис Билали

61

8

39

6

Александар Стојановски

32

5

16

5

Александра Павлова

/

/

/

/

Емир Рашиќ

29

5

0

5

Иван Богдановски

16

5

45

7

Јованчо Јолевски

22

5

8

5

Михаил Несторовски

23

5

17

5

Ненад Златановски

49

7

47

7

Стефан Крстев

43

6

43

7

Теодора Петрушева

11

5

3

5

Трајчев Пеев

/

/

/

/

Филип Младеновски

17

5

6

5

Христијан Граороски

38

5

19

5

Христијан Ивановски

5

5

/

/

Христина Ниневска

71

9

52

8

 

 

15.01.2017

Резултати од вториот колоквиум по предметот „Картографија I

ред.

бр.

име и презиме

оценка

бодови

1.

Ивона Топалзолева

9

54

2.

Христина Ниневска

9

50

3.

Стефан Крстев

8

44

4.

Ненад Златановски

7

41

5.

Сара Цаневска

7

40

6.

Михајло Павиќевиќ

7

40

7.

Драгана Талеска

7

39

8.

Бојана Алексова

7

38

9.

Диме Недев

6

33

10.

Ханис Билали

6

32

11.

Тихомир Митрев

6

32

12.

Иван Богдановски

5

28

13.

Христијан Граороски

5

27

14.

Ана Димитрова

5

25

15.

Филип Младеновски

5

20

16.

Филип Василески

5

17

17.

Наталија Крстеска

5

16

18.

Михаела Димовска

5

13

19.

Јованчо Јолевски

5

12

20.

Мартин Дејановски

5

11

21.

Блерта Љимани

5

11

22.

Михаел Несторовски

5

9

23.

Емир Рашиќ

5

9

24.

Зорица Талеска

5

8

25.

Емилија Ѓорѓиевска

5

8

26.

Јусра Рамани

5

8

27.

Христијан Ивановски

5

7

28.

Синоличка Божиновска

5

6

29.

Александра Павлова

5

5

30.

Теодора Петрушева

5

1

31.

Ардита Тоска

5

0

 

 

27.12.2016

Термини за испити во јануарска испитна сесија:

 

предмет

прва декада

втора декада

Картографија I

16.01.2017

30.01.2017

Картографија II

16.01.2017

30.01.2017

Дигитална картографија

16.01.2017

30.01.2017

Регионална географија

17.01.2017

31.01.2017

Вовед во ГИС

17.01.2017

31.01.2017

изборни предмети

17.01.2017

31.01.2017

*испитите започнуваат од 08:00 часот

 

 

22.11.2016

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот „Картографија I

 

ред.
бр.

име и презиме

оценка

1.

Бојана Алексова

10

2.

Ивона Топалзолева

10

3.

Филип Велески

10

4.

Христина Ниневска

10

5.

Драгана Талеска

9

6.

Стефан Крстев

9

7.

Ана Димитрова

9

8.

Ненад Златановски

9

9.

Диме Недев

9

10.

Ханис Билали

9

11.

Емилија Ѓорѓиевска

9

12.

Иван Богдановски

8

13.

Александар Стојаноски

8

14.

Христијан Граороски

7

15.

Михајло Павиќевиќ

7

16.

Јованчо Јолевски

7

17.

Сара Цаневска

7

18.

Синоличка Божиновска

6

19.

Ардита Тоска

6

20.

Јусра Рамани

6

21.

Филип Младеновски

6

22.

Михаел Несторовски

6

23.

Наталија Крстеска

6

24.

Емир Рахиќ

6

25.

Блерта Љимани

6

26.

Тихомир Митрев

6

27.

Мартин Дејановски

6

28.

Зорица Талеска

6

29.

Михаела Димовска

6

30.

Трајче Пеев

6

31.

Христијан Иванески

6

32.

Александра Павлова

6

33.

Теодора Петрушева

6

34.

Ангела Иваноска

5

35.

Елена Самарџиоска

5

36.

Ивана Наумоска

5

37.

Давид Димитров

5

38.

Тамара Бојаџиеска

5

 

 

16.08.2016

 

Термини за испити во августовско септемвриска испитна сесија:

 

предмет

прва декада

втора декада

Картографија I

23.08

05.09

Картографија II

22.08 (практично)

23.08 (теорија)

02.09 (практично)

05.09 (теорија)

Регионална географија

24.08

06.09

Вовед во ГИС

24.08

06.09

изборни предмети

24.08

06.09

*испитите започнуваат од 08:00 часот

 

26.06.2016

Резултати од испитот „Вовед во ГИС“ во јунска испитна сесија

ред.

бр.

име и презиме

оценка

1.

Сашка Искова

10

2.

Кристијан Вељаноски

8

3.

Елена Деспотоска

8

4.

Михаило Јосифов

7

5.

Александар Јошевски

6

6.

Стефан Манојловски

6

7.

Дарко Стаменовски

5

8.

Јане Петкоски

5

9.

Душко Шуплиноски

5

10.

Илија Олумчев

5

 

 

21.06.2016

Резултати од испитот „Регионална географија“ во јунска испитна сесија

ред.

бр.

име и презиме

оценка

1.

Елизабета Каровска

10

2.

Емилија Кокиноска

10

3.

Славица Николовска

10

4.

Васко Ивановски

8

5.

Ана Стевковска

7

6.

Горан Димоски

7

7.

Орхан Дервишоски

7

8.

Џеладин Алиоски

7

9.

Александар Трифуноски

6

10.

Бајрам Рамаданоски

6

11.

Горан Велковски

6

12.

Емран Идризовски

6

13.

Зоран Кристо

6

14.

Христина Јанковска

6

15.

Емир Сулкоски

5

16.

Ирена Блажевска

5

 

 

25.05.2016

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот „Картографија II

ред. бр.

име и презиме

бодови

оценка

1.

Ангела Горјанов

65

10

2.

Ненад Ристиќ

58

9

3.

Моника Кузевска

50

8

4.

Ивона Грашкоска

46

7

5.

Мартин Ефремовски

45

7

6.

Александар Мијаковски

45

7

7.

Милица Спасовска

21

5

8.

Николче Савевски

21

5

9.

Александра Ристевска

16

5

 

 

20.05.2016

 

Термини за испити во јунска испитна сесија

предмет

прва декада

втора декада

картографија I

27.05.2016 08.00 ч

15.06.2016 08.00 ч

картографија II

26.05.2016 08.00 ч (практично) 27.05.2016 08.00 ч (теориски)

14.06.2016 08.00 ч (практично) 15.06.2016 08.00 ч (теориски)

дигитална картографија

27.05.2016 08.00 ч

15.06.2016 08.00 ч

тематска картографија

27.05.2016 08.00 ч

15.06.2016 08.00 ч

вовед во гис

08.06.2016 08.00 ч

16.06.2016 08.00 ч

регионална географија

08.06.2016 08.00 ч

16.06.2016 08.00 ч

изборни предмети

08.06.2016 08.00 ч

16.06.2016 08.00 ч

 

 

18.04.2016

 

Резултати од спроведениот прв колоквиум по предметот „Картографија II

ред.
бр.

име и презиме

бодови

оценка

1.

Милица Спасовска

66

9

2.

Ангела Горјанов

65

9

3.

Ненад Ристиќ

64

9

4.

Александар Мијаковски

64

9

5.

Ивона Грашкоска

59

8

6.

Моника Кузевска

57

8

7.

Мартин Ефремовски

49

7

8.

Александра Ристевска

45

6

9.

Николче Савевски

41

6

10.

Бојан Аврамовски

36

5

11.

Бранислав Божиновиќ

34

5

12.

Благојче Јанковски

32

5

13.

Стојан Вучковски

29

5

14.

Кристина Тодоровска

25

5

15.

Фросина Колевска

22

5

16.

Марија Митревска

22

5

17.

Егзон Арслановски

20

5

18.

Филип Василевски

20

5

19.

Младенчо Клечкароски

20

5

20.

Стефан Радулов

20

5

21.

Катарина Андрашиќ

19

5

22.

Јове Радуловски

19

5

23.

Иво Јовев

9

5

24.

Дијолза Лимани

1

5

 

 

27.01.2016

 

Резултати од испитите во јануарска испитна сесија

 

ред. бр.

име и презиме

предмет

оценка

1.

Роберт Спасов

Вовед во ГИС

8

2.

Моника Андрееска

Вовед во ГИС

8

3.

Елизабета Каровска

Вовед во ГИС

7

4.

Зоран Кристо

Вовед во ГИС

7

5.

Мартин Тодороски

Вовед во ГИС

7

6.

Бурим Лужа

Вовед во ГИС

6

7.

Емилија Кокиновска

Вовед во ГИС

6

8.

Александар Трифуноски

Вовед во ГИС

6

9.

Филип Червенка

Вовед во ГИС

5

10.

Мики Пеев

Регионална географија

8

11.

Александар Јошевски

Регионална географија

8

12.

Емир Емруали

Регионална географија

8

13.

Јане Петкоски

Регионална географија

7

14.

Теа Темелко

Тематска картографија

7

 

08.01.2016

 

Резултати од  вториот колоквиум по предметот „Картографија I“ одржан на 22.12.2015 година

 

ред. бр.

име и презиме

бодови

оценка

1.

Моника Кузевска

61

9

2.

Ангела Горјанов

60

9

3.

Милица Спасовска

45

7

4.

Александар Мијаковски

44

7

5.

Ненад Ристиќ

42

7

6.

Ивона Грашкоска

40

6

7.

Мартин Ефремовски

37

6

8.

Стефан Радулов

32

5

9.

Антон Џини

16

5

10.

Николче Савевски

14

5

11.

Кристина Тодоровска

13

5

12.

Ангела Ристевска

9

5

13.

Горјн Митровски

9

5

 

 

 

20.11.2015

 

Резултати од  првиот колоквиум по предметот „Картографија I“ одржан на 18.11.2015 година

 

ред. бр.

име и презиме

бр. на индекс

бодови

оценка

1.

Милица Спасовска

16167

66

10

2.

Моника Кузевска

16157

66

10

3.

Ангела Горјанов

16142

66

10

4.

Ненад Ристиќ

16262

59

9

5.

Александар Мијаковски

16145

58

9

6.

Ивона Грашкоска

16153

55

8

7.

Мартин Ефремовски

16154

54

8

8.

Благојче Јанковски

16261

47

7

9.

Николче Савевски

16263

46

7

10.

Кристина Тодоровска

16168

43

7

11.

Стефан Радулов

16265

43

7

12.

Кирил Ефремов

16260

42

7

13.

Антон Џини

16169

41

6

14.

Фросина Колевска

16159

40

6

15.

Александра Ристевска

16166

38

6

16.

Марио Митовски

16146

36

6

17.

Горјан Митровски

16163

36

6

18.

Младенчо Клечкароски

15158

34

5

19.

Стојан Вучковски

16141

33

5

20.

Марија Митреска

16162

32

5

21.

Теодора Јозиќ

14156

28

5

22.

Теодор Мицески

16147

27

5

23.

Бојан Аврамовски

16151

26

5

24.

Марио Симуноски

16266

25

5

25.

Ангел Наќев

16148

25

5

26.

Филип Василевски

16152

24

5

27.

Јове Радуловски

14165

23

5

28.

Иво Јовев

16264

22

5

29.

Јовче Денчовски

14143

22

5

30.

Ангела Ристеска

16164

17

5

31.

Дијолза Лимани

16160

15

5

32.

Хадис Сулејман

16280

14

5

33.

Тања Граждани

16326

10

5

34.

Македонка Керова

16278

9

5

35.

Никола Ристески

/

7

5

36.

Васко Танчев

16150

4

5

37.

Егзон Арсановски

/

0

5

 

 

 

06.11.2015

 

 

Испитите од Проф. д-р Благоја Маркоски во ноемвриска испитна сесија ќе се реализираат на 18.11.2015 година (среда) со почеток од 08.00 часот.

 

 

Првиот колоквиум по предметот „Картографија I“ ќе се одржи на 18.11.2015 година (среда) со почеток од 08.00 часот.

 

 

16.10.2015

 

Резултати од јунска испитна сесија (втора декада):

 

            Вовед во ГИС

1.

Александар Илиев

5

2.

Петар Трајков

8

3.

Никола Јордановски

10

4.

Арсе Кузманоски

10

5.

Никола Костадиновски

5

6.

Викторија Китановска

5

 

Регионална географија

1.

Драгослав Лозаноски

6

2.

Никола Костадиновски

8

3.

Кристина Пауноска

6

4.

Маја Јанкова

5

5.

Славица Тенекиџиева

9

6.

Кристијан Ристовски

да се јави

7.

Сузана Тасева

6

8.

Адријана Стоименовска

8

9.

Емилија Митовска

7

10.

Тодорче Тановски

10

 

 

10.06.2015

 

Резултати од јунска испитна сесија:

 

 

            Регионална географија

1.

Никола Петрески

10

2.

Викторија Китановска

7

3.

Емилија Ивановска

6

4.

Даниела Левковска

6

 

            Вовед во ГИС

1.

Билјана Бабаноска

8

2.

Беса Лужа

10

3.

Кристина Пауноска

8

4.

Сузана Тасева

5

5.

Никола Трендафиловски

7

6.

Александар Ристовски

6

7.

Маја Јанкова

5

8.

Драгослав Лозаноски

5

9.

Кристијан Ристовски

5

10.

Емир Емрулали

5

 

 

05.02.2015

 

Резултати од јануарска испитна сесија:

 

            Тематска Картографија

1.

Сашка Искова

10

2.

Борче Бошков

7

3.

Александар Размоски

7

4.

Маја Станкоска

5

5.

Елена Деспотоска

7

6.

Ресул Адеми

8

7.

Тиана Таневска

5

8.

Дајана Митева

8

9.

Мимоза Чоневска

7

10.

Невенка Николова

6

11.

Горан Димоски

6

12.

Горан Вељанов

5

13.

Александар Гичевски

5

14.

Марио Спиркоски

9

15.

Амир Мамути

8

16.

Александар Ристовски

6

17.

Михаило Јосипов

6

18.

Стојан Голабовски

5

19.

Трајче Стојкоски

5

20.

Бојан Тодоровски

5

21.

Стефан Петрески

7

 

            Вовед во ГИС

1.

Тодорче Тановски

8

2.

Славица Тенекиџиева

8

3.

Николина Ристевска

8

4.

Драгослав Лозаноски

5

5.

Емилија Ивановска

6

6.

Сузана Тасева

5

7.

Маја Јанкова

5

8.

Кристина Пауноска

5

 

            Картографија I

1.

Кристијан Вељаноски

8

2.

Стефан Манојловски

6

3.

Дарко Стаменовски

6

4.

Стефан Трајков

5

5.

Душко Шупиноски

5

6.

Јасмина Дакиќ

5

7.

Антонио Симоновски

5

 

 

26.12.2014

 

Резултати од вториот колоквиум по Картографија I

 

ред. бр.

име и презиме

бодови

оценка

1.

Кристијан Вељаноски

56

9

2.

Илија Олумчев

56

9

3.

Сашка Искова

52

8

4.

Елена Деспотоска

50

8

5.

Марио Спиркоски

47

8

6.

Дарко Стаменовски

45

7

7.

Стефан Манојловски

37

6

8.

Михајло Јосипов

35

6

9.

Стефан Трајков

34

6

10.

Душко Шуплиноски

33

6

11.

Дајана Митева

32

6

12.

Маја Станкоска

29

5

13.

Борче Бошков

26

5

14.

Александар Размоски

25

5

15.

Стефан Петрески

22

5

16.

Бојан Тодоровски

16

5

17.

Стојкоски Трајче

8

5

 

 

01.09.2014

 

Резултати од испити во прва декада од августовскиот испитен рок:

 

Регионална географија

ред
бр.

име и презиме

оценка

1.

Сашо Гегоски

7

2.

Александар Христовски

6

3.

Моника Тодевска

6

4.

Дејан Дураковски

5

 

Вовед во ГИС

ред
бр.

име и презиме

оценка

1.

Славица Тодороска

10

2.

Катерина Јовчевска

7

3.

Христина Вангеловска

7

 

Тематска Картографија

ред
бр.

име и презиме

оценка

1.

Александар Ристовски

5

 

Картографија II

ред
бр.

име и презиме

оценка

1.

Никола Трендафиловски

7

 

 

20.05.2014

 

ТЕРМИНИ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

предмет

прва декада

втора декада

Картографија

22.05.2014

10.06.2014

Регионална географија

23.05.2014

12.06.2014

Вовед во географски информациски системи

23.05.2014

12.06.2014

изборни предмети

23.01.2014

12.06.2014

*СИТЕ ИСПИТИ ЗАПОЧНУВААТ ОД 08:00 ЧАСОТ

 

*ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО „КАРТОГРАФИЈА II“ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА УСМЕНИОТ ИСПИТ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ „КАРТОГРАФИЈА II

 

ред

бр.

име и презиме

вкупно

бодови

оценка

1.

Арсе Кузманоски

67

10

2.

Никола Јордановски

59

9

3.

Роберт Спасов

58

9

4.

Мартин Тодороски

55

9

5.

Ресул Адеми

53

8

6.

Александар Илиев

49

8

7.

Билјана Бабаноска

47

8

8.

Беса Лужа

47

8

9.

Амир Мамути

45

7

10.

Петар Трајков

42

7

11.

Филип Червенка

41

7

12.

Златко Валазовски

39

7

13.

Адем Имери

39

7

14.

Невенка Николова

34

6

15.

Зоран Кристо

31

6

16.

Моника Андрееска

28

5

17.

Емир Сулкоски

22

5

18.

Светозар Секулоски

19

5

19.

Кире Иванов

14

5

20.

Љупчо Јовановски

9

5

21.

Стојан Голабовски

8

5

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ „ВОВЕД ВО ГИС“

 

ред

бр.

име и презиме

освоено

бодови

оценка

1.

Викторија Мартиновска

65

10

2.

Стефан Илковски

59

9

3.

Михајло Јоноски

59

9

4.

Николина Ристевска

52

8

5.

Александар Илиев

46

7

6.

Влатко Митрески

44

7

 

 

24.04.2014

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ „КАРТОГРАФИЈА“

 

ред. бр.

име и презиме

освоени бодови

оценка

1.

Арсе Кузманоски

67

10

2.

Ресул Адеми

66

10

3.

Адем Имери

64

10

4.

Роберт Спасов

64

10

5.

Никола Јордановски

61

9

6.

Мартин Тодороски

61

9

7.

Петар Трајков

54

8

8.

Амир Мамути

52

8

9.

Зоран Кристо

51

8

10.

Филип Чрвенка

50

8

11.

Билјана Бабаноска

49

8

12.

Беса Лужа

46

7

13.

Златко Валазовски

44

7

14.

Светозар Секулоски

44

7

15.

Моника Андрееска

43

7

16.

Стојан Голабоски

42

7

17.

Невенка Николова

38

6

18.

Алексндар Илиев

38

6

19.

Љупчо Јовановски

37

6

20.

Кире Иванов

36

6

21.

Ангелина Светозаревска

35

6

22.

Мери Ширјакоска

31

6

23.

Емир Сулоски

31

6

24.

Христијан Трајковски

28

5

25.

Антонио Трајков

26

5

26.

Иван Тодоровски

25

5

27.

Никола Трендафилоски

25

5

28.

Марјан Папа

24

5

29.

Емилија Блажевска

19

5

30.

Петар Нанов

16

5

31.

Јован Петрески

1

5

 

 

18.04.2014

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Колоквиумот по „Картографија II“ ќе се одржи на 22.04.2014 година (вторник) со почеток од 10.00 часот.

 

 

08.04.2014

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ „ВОВЕД ВО ГИС“

 

ред бр.

име и презиме

бодови

оценка

1.

Викторија Мартиновска

58

9

2.

Александар Илиев

40

7

3.

Влатко Митрески

37

6

4.

Стефан Илковски

32

6

5.

Николина Ристевска

32

6

6.

Михајло Јоноски

31

6

7.

Марко Салтамарски

24

5

8.

Трајче Миладинов

19

5

9.

Лазар Лазаровски

16

5

10.

Моника Лазовска

13

5

11.

Борка Најдовска

6

5

12.

Зоран Данаиловски

5

5

 

 

 

 

03.02.2014

 

ВАЖНО:

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛОЖИЛЕ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ОЦЕНКИТЕ

МОЖАТ ДА ГИ ЗЕМАТ ВО КАБИНЕТОТ НА ПРОФ. Д-Р БЛАГОЈА МАРКОСКИ

НА 05.02.2014 ГОДИНА ВО 10:00 ЧАСОТ!

 

            МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ГЕОГРАФИЈА СО ХОСПИТАЦИИ

1.

Трајчевска Сашка

9

2.

Тимчо Поп-Кочев

8

3.

Давид Атанаскоски

8

4.

Викторија Ристова

7

5.

Сокица Илиевска

6

6.

Марта Дуковска

6

7.

Јане Младеноски

6

 

            РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

1.

Никола Кузев

9

2.

Стојан Новковски

9

3.

Енгин Сулкоски

6

4.

Моника Тодевска

5

5.

Марина Николова

5

 

            ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1.

Даница Шикова

9

2.

Трајче Гулев

9

 

            ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА

1.

Беса Лужа

9

2.

Петар Нанов

7

3.

Александар Илиев

7

4.

Бурим Лужа

7

5.

Денис Шабани

6

6.

Златко Валазовски

6

7.

Филип Червенка

6

8.

Стефан Митрески

6

9.

Игор Николоски

5

10.

Ѓорѓи Такев

5

 

            ВОВЕД ВО ГИС

1.

Мартин Аксентиев

8

2.

Розета Рајчевска

8

3.

Радмила Ѓорѓиевска

8

4.

Илија Миноски

6

5.

Новица Јовчески

6

6.

Антонио Пешевски

6

7.

Жаклина Ангеловска

5

8.

Виолета Норошонова

5

9.

Александар Христовски

5

10.

Ана Нацева

5

 

            КАРТОГРАФИЈА

1.

Моника Лазовска

9

2.

Габриела Рајчина

9

3.

Викторија Мартиновска

7

 

            КАРТОГРАФИЈА I

1.

Тодороски Мартин

10

2.

Петар Трајков

10

3.

Никола Трендафилоски

9

4.

Беса Лужа

9

5.

Билјана Бабаноска

8

6.

Златко Валазовски

8

7.

Македонка Димовска

8

8.

Моника Андрееска

7

9.

Игор Николоски

7

10.

Добре Костовски

7

11.

Стефан Илковски

7

12.

Емир Сулоски

6

13.

Адем Имери

6

14.

Филип Червенка

6

15.

Денис Шабани

5

16.

Антонио Трајков

5

17.

Викторија Стоименовска

5

18.

Петар Нанов

5

19.

Александар Илиев

5

20.

Ѓорги Такев

5

 

            КАРТОГРАФИЈА II

1.

Славица Николовска

9

2.

Александар Илиев

8

3.

Бајрам Рамаданоски

6

4.

Горан Велковски

6

5.

Борка Најдовска

6

6.

Сузана Кузмановска

6

7.

Александар Трифуноски

5 (да се јави)

8.

Сумер Сејфула

5

 

 

 

 

16.01.2014

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

 

1. Ангелина Светозаревска - неположен

2. Емрах Адеми - неположен

3. Еркан Абдула - неполижен

 

 

 

29.12.2013

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТ „ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА “

одржан на 17.12.2013 година

 

име и презиме

бодови

оценка

Арсе Кузманоски

68

10

Роберт Спасов

66

10

Никола Јордановски

65

10

Тодороски Мартин

63

10

Билјана Бабаноска

58

9

Беса Лужа

56

9

Валазовски Златко

52

8

Бурим Лужа

52

8

Петар Трајков

52

8

Никола Трендафилоски

48

8

Александар Илиев

46

8

Мери Шијакоска

42

8

Антонио Трајков

40

7

Петар Нанов

39

7

Моника Андрееска

36

6

Филип Червенка

34

6

Блажевска Емилија

30

6

Ѓорги Текев

25

5

Златко Стојановски

18

5

 

 

 

 

29.12.2013

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ „КАРТОГРАФИЈА I

одржан на 23.12.2013 година

 

име и презиме

бодови

оценка

Арсе Кузманоски

68

10

Роберт Спасов

61

10

Златко Валазовски

57

9

Беса Лужа

57

9

Мартин Тодороски

54

9

Петар Трајков

47

8

Никола Јордановски

47

8

Билјана Бабаноска

46,5

8

Антонио Трајков

45,5

8

Никола Трендафилоски

42,5

8

Филип Червенка

37

7

Мери Шијакоска

37

7

Моника Андрееска

33

7

Емилија Блажевска

31

7

Игор Николоски

26

6

Александар Илиев

26

6

Петар Нанов

24

6

Ѓорги Такев

9

5

 

Стефан Илковски

33

7

Наташа Угриноска

33

7

Борка Најдовска

23

6

Ангелина Светозаревска

16

5

Давор Конески

12

5

Енрах Адеми

6

5

Екран Абдула

4

5

Јасмин Личина

2

5

 

 

 

 

 

22.12.2013

ТЕРМИНИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

         

предмет

прва декада

втора декада

Картографија I

16.01.2014

28.01.2014

Картографија II

16.01.2014

28.01.2014

Географски информациски системи

17.01.2014

29.01.2014

Регионална географија

21.01.2014

31.01.2014

Методика

21.01.2014

31.01.2014

Дигитална картографија

21.01.2014

29.01.2014

Вовед во географски информациски системи

17.01.2014

29.01.2014

изборни предмети

21.01.2014

31.01.2014

СИТЕ ИСПИТИ ЗАПОЧНУВААТ ОД 08:00 ЧАСОТ

 

 

 

 

12.12.2013

ИЗВЕСТУВАЊЕ:

 

1. втор колоквиум по предметот „картографија I“ ќе се одржи

на 23.12.2013 година со почеток од 09:00 часот во просторија 95

           

2. колоквиум по предметот „тематска картографија“ ќе се одржи

на 17.12.2013 година со почеток од 09:00 часот во просторија 95

 

 

07.11.2013

Резултати од првиот колоквиум по „Картографија I

 

 

име и презиме

освоени бодови

оценка

1.

Арсе Кузманоски

66

10

2.

Никола Јордановски

62

10

3.

Роберт Спасов

62

10

4.

Мартин Тодороски

56

9

5.

Петар Трајков

53

9

6.

Моника Андрееска

51

9

7.

Златко Валазовски

48

8

8.

Стефан Илковски

47

8

9.

Александар Илиев

44

8

10.

Беса Лужа

43

8

11.

Билјана Бибаноска

42

8

12.

Антонио Трајков

42

8

13.

Наташа Угриноска

40

7

14.

Никола Трендафилоски

38

7

15.

Игор Николоски

37

7

16.

Филип Червенка

35

7

17.

Борка Најдовска

32

7

18.

Петар Нанов

30

6

19.

Мери Шијакоска

28

6

20.

Емрах Адеми

28

6

21.

Ангелина Светозаревска

27

6

22.

Еркан Абдула

26

6

23.

Давор Конески

26

6

24.

Емилија Блажевска

23

6

25.

Ѓорги Такев

23

6

26.

Јасмин Личина

22

6

27.

Викторија Стоименовска

20

5

28.

Бурим Лужа

8

5

29.

Арта Мифтари

8

5

30.

Емир Сулоски

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2012.

2012

СЕПСТЕМВРИСКА СЕСИЈА  2012

 

 

ИСПИТ

ДАТУМ

 

 

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ ПОД ТЕРМИНИТЕ !

 

 

Регионална географија

Thursday, 06 September 2012

 

 

Thursday, 13 September 2012

 

 

 

 

Методика на наставата по

Friday, 07 September 2012

 

географија со хоспитации

Friday, 14 September 2012

 

 

 

 

Географски информациски

Wednesday, 05 September 2012

 

системи (ГИС)

Wednesday, 12 September 2012

 

 

 

 

Картографија II

Tuesday, 04 September 2012

 

 

Tuesday, 11 September 2012

 

 

 

 

Картографија I (акад. 2011/12) и

Monday, 03 September 2012

 

Картографија (предх. генерац.)

Monday, 10 September 2012

 

 

 

 

Изборни предмети кај

Monday, 03 September 2012

 

Проф. д-р Благоја Маркоски

Friday, 14 September 2012

 

 

 

 

Вовед во ГИС

Wednesday, 05 September 2012

 

 

Wednesday, 12 September 2012

 

 

 

 

Термините за завршните писмени и практичните испити (кај одрeдени предмети) се објавуваат дополнително

 

 

 

вообичаено неколку дена пред закажаниот усмен испит кај предметниот професор.

 

 

 

 

Испитите започнуваат во 8 часот (доколку има промена ќе биде објавено на веб страната).

 

 

 

Предметниот професор го задржува правото на промена на терминот

 

 

 

 

Неколку дена и ден пред наведениот термин, проверете го терминот поради евентуални промени