Предавална 230

Р.Б.

I група (Среда oд 14-16 h )

Р.Б

II група (Среда oд 16-18 h )

1.

Јованов  Томе

1.

Димовска Јована

2.

Јовановски Фидан

2.

Костадиноски Дарко

3.

Јовеска Ивона

3.

Чурева Ана

4.

Иљовска Бојана

4.

Саздовски Ненад

5.

Ѓуровиќ Валентин

5.

Спировска Наталија

6.

Ѓуриќ Дејан

6.

Личовски Методија

7.

Дејанов Иван

7.

Бачева Олгица

8.

Даневски Мики

8.

Младеновска Ангелина

9.

Грлиќ Адо

9.

Божиновска Виолета

10.

Велјаноска Елена

10.

Пејов Мартин

11.

Вучковски Дарко

11.

Таневски Јане

12.

Балшевска Виолета

12.

Тодоровски Љубен Никола¹

13.

Ѓошевски Викен

13.

Трпковска Ана

14.

Стојановска Сандра

14.

Стаменковски-Тофиловски Томислав

15.

Петровска Ирена

15.

Савиќевиќ Мишо

16.

Томановска Бранка

16.

Спасовски Тодор

17.

Вангелов Кристијан

17.

Врсакевски Никола

18.

Стојчиќ Елеонора

18.

Живковиќ Драгана

19.

Авеловски Мартин

19.

Ивановиќ Иван

20.

Арсовски Филип

20.

Манев Борче

21.

Атанасова Кристина

21.

Мутовска Ана

22.

Милчевски Влатко

22.

Настевски Кристијан

23.

Манчовски Александар

23.

Пендароски Александар

24.

Бошкова Милица

24.

Стојковиќ Стефан

25.

Аврамовска Ирена

25.

Сирачевска Јасмина

26.

Наловски Ѓорги

26.

Костадиновски Чедомир

27.

Везенкова Барбара

27.

Стаменковска Андриана

28

Митковски Кристијан

28.

Стојанов Матеј

29.

Клинчарски Марко

29.

Тодоровски Никола²

30.

Доневски Бојан

30.

Штерјовска Емилија

31.

Переска Симона

31.

Демири Роберт

32.

Андоновска Даница

32.

Томе Галачев

33.

Велкоски Павле

33.

Здравковска Андријана

34.

Павловска Благица

34.

Ана Живковска - Илиоска