Резултати од првиот колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 12.11.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Клаудија Мицева 15309 10
2 Анита Кареска 15433 10
3 Моника Илиевска 15303 9
4 Ана Николовска 15437 8
5 Влатко Гурчиновски 15037 8
6 Ема Станковиќ 15328 8
7 Давор Андовски   8
8 Драган Митев 15310 7
9 Мирјана Павличек 15438 7
10 Маја Крамарска 15305 7
11 Дарко Тодоровски   7
12 Стефан Атанасовски 15295 7
13 Анастас Михајловски 14797 7
14 Илија Сапунџиноски 15440 6
15 Марија Калчева 15307 дополнително
16 Виктор Медуњанин 15579 дополнително
17 Ана Јовановска 15147 дополнително
18 Александра Драгоманова 15299 дополнително
 
1 Загорка Ѓорова 7