Резултати од Првиот колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 22.11.2012 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Анета Стојановска 14493 10
2 Петар Киприновски 14456 10
3 Јулијана Стефановска 14495 9
4 Томислав Крстевски 14620 9
5 Филип Станковски 14496 9
6 Теодор Црвенковски 14515 9
7 Христијан Пешевски 14475 8
8 Татјана Ацевска 14671 8
9 Катерина Јаневска 14523 8
10 Боби Стојчевски 14487 8
11 Медина Муриќ 14731 7
12 Дарио Христовски 14514 7
13 Валентина Стојчевска 14503 7
14 Александар Ѓорѓиевски 14423 6
15 Александар Ристов 14466 6
16 Татјана Ангеловска 14408 6
17 Тодорче Јанчевски 14435 6
18 Наде Урумова 14513 6
19 Тончи Жерновски 14425 6
20 Коста Ѓоргиевски 14424 6
21 Дејана Велевска 14416 дополнително
22 Јована Димова 14617 дополнително
23 Наталија Недева 14464 дополнително
24 Магдалена Јорданова   дополнително
25 Димитар Боцев 14409 дополнително
26 Николина Стојановска 14498 дополнително
27 Елеонора Ѓелова 14420 дополнително
28 Оливер Василковски 14413 дополнително