Резултати од испитот по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 10.09.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Николина Стојановска 14498 8
2 Антонио Исоски 14431 8
3 Јованче Ѓорѓиев 14422 8
4 Анита Шишковска 14517 7
5 Поповски Љупчо 14738 6
6 Никола Врсакевски 14124 6
7 Оливер Василковски 14413 6
8 Симона Стефаноска 14697 6
9 Наталија Блажевска 14410 6
10 Стефан Трајковски 14505 6
11 Споменка Павловска 14527 6
12 Моника Јакимовска 14521 дополнително
13 Мирза Рожајац 14470 дополнително
14 Сандра Стојановска 13915 дополнително
15 Едвин Рожајац 14471 дополнително
16 Ана Трпковска   дополнително
17 Кристина Атанасова   дополнително
18 Кристина Крстевска 14448 дополнително
19 Божидар Павличиќ 14482 дополнително
20 Моника Јанкова 14439 дополнително
21 Филип Шопоски 14518 дополнително