Резултати од испитот по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 27.08.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Наде Урумова 14513 6
2 Синиша Вељовиќ 14415 6
3 Сандра Стојановска   дополнително