Резултати од испитот по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 30.01.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Сања Јовановска 14619 8
2 Тодорче Јанчевски 14435 8
3 Елизабета Столиќ 14489 8
4 Катерина Јаневска 14523 7
5 Розе Марковска 14460 7
6 Валентина Стојчевска 14503 6
7 Магдалена Јорданова 14444 6
8 Стефан Јовановски 14438 6
9 Јована Димова 14617 6
10 Дејана Велевска 14416 дополнително
11 Боби Стојчевски 14487 дополнително
12 Александар Ристов 14466 дополнително
13 Моника Видовиќ 14412 дополнително