Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 17195 7
  Менаџмент во туризмот
1. 16624 8
2. 17192 7
3. 15779 6