Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (01.06.2016)
1. 15907 7
2. 15563 7
3. 15720 6
  Менаџмент во туризмот (01.06.2016)
1. 15729 9