Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (05.02.2019)
1. 16788 7
2. 16790 6
3. 15443 дополнително
  Менаџмент во туризмот (06.02.2019)
1. 15752 7
2. 15755 7
3. 16566 6
4. 16197 дополнително
  Просторно планирање (06.02.2019)
1. 16142 8
2. 16157 7