Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (28.01.2020)
1. 17182 дополнително
  Менаџмент во туризмот (29.01.2020)
1. 16183 7
2. 16576 7
3. 16567 6
4. 16804 6
5. 16783 6
6. 16177 дополнително
  Просторното планирање (29.01.2020)
1. 15801 7