Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (10.06.2015)
1. 15436 8
2. 15306 8
3. 15437 7
4. 15301 7
5. 15147 7
6. 14812 6
7. 15583 6
8. 15311 6
9. 15568 6
10 14666 дополнително
11. 14793 дополнително
12. 15299 дополнително
  Менаџмент во туризмот (16.06.2015)
1. 15037 7
2. 15299 7
3. 14494 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (11.06.2015)
1. 14135 6
2. 14514 6
3. 14409 6
4. 14631 6
5. 14498 дополнително
6. 14437 дополнително