Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (27.01.2016)
1. 15724 7
2. 15759 6
3. 15509 6
4. 14849 дополнително
5. 15564 дополнително
  Менаџмент во туризмот (28.01.2016)
1. 15430 7
2. 15509 6
3. 14124 6
4. 14846 дополнително
5. 14834 дополнително
6. 15436 дополнително
7. 15147 дополнително
8. 15496 дополнително
9. 15313 дополнително
10. 15317 дополнително
11. 15304 дополнително
12. 14488 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (26.06.2015)
1. 13921 8
2. 15059 7
3. 14813 7
4. 14527 6
5. 14410 дополнително
6. 14126 дополнително
7. 14405 дополнително