Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 16183 6
2. 16197 дополнително
3. 16188 дополнително
4. 16578 дополнително
  Менаџмент во туризмот
1. 16172 8
2. 16585 8
3. 16579 7
4. 14835 дополнително
  Просторното планирање и туризмот
1. 15736 8
2. 15739 7
3. 15744 7
4. 15719 7
 5. 15747 6
6. 15564 6
7. 15778 6
8. 15455 6
9. 15308 6
  Просторното планирање
1. 15808 8
2. 15807 7
3. 15952 6
4. 15802 дополнително
5. 15278 дополнително
6. 14878 дополнително