Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (18.06.2019)
1. 16800 8
2. 16624 7
3. 16799 6
  Менаџмент во туризмот (19.06.2019)
1. 16790 7
2. 15766 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (18.06.2019)
1. 16274 6
 Просторно планирање  (19.06.2019)
1 15281 дополнително