Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (06.09.2017)
1. 15722 7
2. 16216 6
3. 16173 6
4. 16172 дополнитлно
5. 16221 дополнитлно
6. 16274 дополнително
  Менаџмент во туризмот (05.09.2017)
1. 15999 8
2. 16331 дополнително
3. 15731 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (05.09.2017)
1. 15436 7
2. 15496 7
3. 15314 дополнително
  Просторно планирање (06.09.2017)
1. 15285 7
2. 14863 7
3. 15276 6
4. 15274 дополнително
  Урбани системи (06.09.2017)
1. 15077 8
2. 15167 8