Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (20.08.2014)
1. Матеј Стојанов 14137 6
2. Викторија Спирковска 14809 да се јави на испит на 03.09.2014
3. Ивона Попоска 14801 да се јави на испит на 03.09.2014
4. Тамара Милошевска 15056 да се јави на испит на 03.09.2014
5. Катерина Аврамовска 14773 да се јави на испит на 03.09.2014
6. Ѓорѓи Иванов 14779 да се јави на испит на 03.09.2014
  Просторното планирање и туризмот (19.08.2014)
1. Даница Андоновска 13936 7
2. Фидан Јовановски 13899 6
3. Милица Бошкова 13958 6
  Стратегија за развој на туризмот (21.08.2014)
1. Милица Бошкова 13958 6
  Урбани системи (20.08.2014)
1. Моника Велкова 14414 да се јави на испит на 03.09.2014