Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (03.09.2014)
1. Стефани Перковска 14800 8
2. Ивона Попоска 14801 7
3. Никола Дамевски 14833 7
4. Викторија Спиркоска 14809 6
5. Мартин Никушевски 14799 6
6. Мартина Мунеска   дополнително
7. Викторија Петковска 15061 дополнително
8. Ѓорѓи Иванов 14779 дополнително
9. Тамара Милошевска 15056 дополнително
10. Даворин Спасовски 14631 дополнително
11. Даниела Ангеловска 14826 дополнително
12. Филип Јовановски 14835 дополнително
  Менаџмент во туризмот (04.09.2014)
1. Викторија Дамјаноска 14777 9
2. Ивана Копиловиќ 14788 7
3. Михаило Ничевски 13909 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (02.09.2014)
1. Томе Јованов 13903 9
2. Ирена Аврамовска 13952 8
3. Миладин Мицковски 13908 6
4. Тодор Спасовски 13967 дополнително
5. Дарко Костадиновски 13932 дополнително
  Стратегија за развој на туризмот (04.09.2014)
1. Роберт Демири 14260 7
2. Наталија Спировска 13925 7
  Урбани системи (03.09.2014)
1. Моника Велкова 14414 7