Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (02.09.2015)
1. 15308 7
2. 15452 6
3. 14820 6
4. 14798 6
5. 14818 6
6. 14780 дополнително
7. 15313 дополнително
8. 15364 дополнително
9. 15575 дополнително
10. 15317 дополнително
11. 15579 дополнително
12. 15498 дополнително
  Менаџмент во туризмот (09.03.2015)
1. 15433 9
2. 15438 8
3. 15061 7
4. 14833 7
5. 14792 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (03.09.2015)
1. 14517 7
2. 13935 6
3. 13959 6
4. 14413 6
5. 14435 6
6. 14415 дополнително
7. 14422 дополнително
8. 13893 дополнително
9. 14145 дополнително
  Работна сила и вработеност (02.09.2015)
1. 14858 8
2. 15070 6