Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (06.09.2016)
1. 15739 7
2. 15736 7
3. 15314 6
4. 15496 дополнително
  Менаџмент во туризмот (06.09.2016)
1. 15909 10
  Просторното планирање и туризмот (24.08.2016)
1. 14820 6