Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (13.01.2015)
  Испит
1. 14774 6
  II Колоквиум
1. 15309 9
2. 15037 8
3. 15328 8
4. 15442 7
5. 15305 7
6. 15430 6
7. 14797 6
8. 15433 дополнително
9. 15303 дополнително
10. 15310 дополнително
11. 15440 дополнително
12 15438 дополнително
  Менаџмент во туризмот (15.01.2015)
1. 14800 8
2. 14502 дополнително
3. 14423 дополнително
4. 14415 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (14.01.2015)
  II Колоквиум
1. 14506 8
2. 14521 8
3. 14617 7
4. 14460 6
  Урбани системи (15.01.2015)
1. 14741 7