Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (15.06.2016)
1 15774 8
2 15731 8
3 15745 7
4 15744 6
5 15741 дополнително
6 15729 дополнително
7 15755 дополнително
8 15717 дополнително
9 15727 дополнително
  Менаџмент во туризмот (15.06.2016)
1 15734 8
2 15961 дополнително
3 14849 дополнително
4 15568 дополнително
5 15966 дополнително
6 15720 дополнително
7 15756 дополнително
  Урбани системи (16.06.2016)
1 14860 8