Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (27.01.2015)
  Испит и II Колоквиум
1. 15307 8
  15434 дополнително
  Менаџмент во туризмот (29.01.2015)
1. 14426 8
2. 14851 8
3. 14782 7
4. 14439 7
5. 14826 6
6. 14738 6
7. 14697 6
8. 14798 дополнително
9. 14320 дополнително
10. 14454 дополнително
11. 14631 дополнително
12. 15056 дополнително
13. 14781 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (28.01.2015)
  Испит
  14736 7
  II Колоквиум
1. 14620 8
2. 14489 7
3. 14730
4. 14496 дополнително
  Урбани системи (27.01.2015)
1. 14675 7
  Работна сила и вработеност (27.01.2015)
  Испит и II Колоквиум
1. 14860 7
2. 14858 дополнително