Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (15.01.2019)
1. 16804 7
2. 16212 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (15.01.2019)
1. 16192 9
2. 15755 9
3. 16200 8
4. 16172 8
5. 15737 дополнително
6. 16209 дополнително