Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот
1. 15894 8