Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 29.01.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Поени
1 Валентина Стојчевска 14503 39
2 Александар Ристов 14466 35
3 Дејана Велевска 14416 32
4 Јована Димова 14617 30
5 Боби Јовановски 14437 29
6 Марко Атанасовски 14405 27
7 Елизабета Столиќ 14489 26
8 Димитар Боцев 14409 26
9 Филип Шопоски 14518 26
10 Маријана Постолова 147479 25
11 Милица Михајловска 14730 25
12 Антонио Исоски 14431 25
13 Тончи Жерновски 14425 23
14 Катерина Јаневска 14523 23
15 Дарко Димковски 13917 23
16 Татјана Ангеловска 14408 23
17 Моника Стојчевиќ 14497 21
18 Наталија Блажевска 14410 21
19 Оливер Василковски 14413 дополнително
20 Анита Шишковска 14517 дополнително
21 Дејан Зафировски 14736 дополнително
22 Александар Пендаровски 14133 дополнително
23 Валентин Ѓуровиќ 13893 дополнително
24 Стефан Стојковиќ 14134 дополнително
25 Розе Марковска 14460 дополнително
26 Владимир Трајковски 14506 дополнително
27 Споменка Павловска 14527 дополнително
28 Сања Јовановска 14619 дополнително
29 Моника Јакимовска 14521 дополнително
30 Кристијан  Настевски 14131 дополнително
31 Мартин Авеловски 13964 дополнително