Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот (11.01.2017)
1. 15719 8
2. 15747 8
  Просторното планирање (12.01.2017)
1. 15556 8