Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
Менаџмент во туризмот (21.02.2019)
1. 16578 7
2. 16185 6
3. 15749 6
  Просторното планирање и туризмот (21.02.2019)
1. 15728 7