Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Просторното планирање и туризмот (12.01.2016)
1. 14806 9
  Менаџмент во туризмот (14.01.2016)
1. 15328 7