Резултати од вториот колоквиум по предметите

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ & ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржани на 24.12.2019 година

  Бр. на индекс оценка
1 16583 10
2 16579 9
3 16570 9
4 16212 8
5 16585 8
6 16584 7
7 16569 7
8 16624 6
9 16619 6