Резултати од прв колоквиум по предметите:

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржани на 19.11.2019 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 16583 9
2 16579 8
3 16570 8
4 16584 8
5 16212 7
6 16624 7
7 16585 7
8 16569 7
9 16567 7
10 15722 7
11 16619 7
12 16576 6