Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Просторното планирање и туризмот (05.09.2018)
1 15732 9
  Просторно планирање (06.09.2018)
1 15799 7
2 14889 6