Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Просторното планирање и туризмот (06.06.2018)
1. 15907 8
2. 15745 8
3. 15961 8
4. 14422 6
5. 15583 6
6. 15305 6
7. 15731 дополнително
  Урбани системи (06.06.2018)
1. 15558 7
2. 15802 7