Резултати од испитот по предметот

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 07.11.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Елеонора Стојчиќ 13911 10
2 Бојана Иљовска 13895 9
3 Викен Ѓошевски 13918 9
4 Методија Личовски   9
5 Иван Дејанов 13888 8
6 Борче Манев 14129 8
7 Ирена Аврамовска 13952 8
8 Благица Андреевска 13955 8
9 Симона Переска 13937 8
10 Томе Јованов 13903 8
11 Зоран Нешковски 13927 7
12 Фидан Јовановски 13899 7
13 Филип Арсовски 13954 7
14 Виолета Балшевска 13878 7
15 Благица Павловска 13934 7
16 Ана Чурева 13931 6
17 Даница Андоновска 13936 6
18 Олгица Бачева   дополнително
19 Наталија Спирковска 13925 дополнително
20 Чедомир Костадиновски 14000 дополнително
21 Дарко Костадиновски 13932 дополнително
22 Тодор Спасовски 13967 дополнително