Предмет

јануари/февруари

I декада

II декада

Алтернативни форми на туризмот

16.01.2013

30.01.2013

Менаџмент во туризмот

23.01.2013

 

Испитите започнуваат во 09:00 h.

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.