ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ДЕЈАН ИЛИЕВ

Датум:

10.11.2020

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА!!!

Почитувани студенти, од денес (10.11.2020) сите известувања од проф. д-р Дејан Илиев ќе можете да ги следите на новата web страница на Институтот за географија: http://www.ig.pmf.ukim.edu.mk/

 

 

24.09.2020

Резултати од испитите во третата декада од септемвриската сесија (2019/2020 година)

14.09.2020

Резултати од испитите во втората декада од септемвриската сесија (2019/2020 година)

03.09.2020

Резултати од испитите во првата декада од септемвриската сесија (2019/2020 година)

23.08.2020

Распоред на термини за полагање на испити во септемвриската сесија (2019/2020 година).

06.07.2020

Резултати од испитите во третата декада од јунско-јулската сесија (2019/2020 година)

03.07.2020

Потписи и оценки во индекс кај предметниот професор ќе се даваат на 07.07.2020 (вторник) од 8 до 10 часот.

30.06.2020

Резултати од испитите во втората декада од јунско-јулската сесија (2019/2020 година)

23.06.2020

Ново известување во врска со спроведувањето на испитите во втората декада (30.06.2020) и третата декада (06.07.2020) од јунско-јулската сесија.

22.06.2020

Резултати од испитите во првата декада од јунско-јулската сесија (2019/2020 година)

14.06.2020

Ново известување за полагање на испитите во првата декада (17.06.2020) од јунско-јулската сесија.

03.06.2020

Распоред на термини за полагање на испити во сесијата јуни/јули (2019/2020 година).

13.02.2020

Дополнителен ден сесија за сите предмети ќе се одржи на 19.02.2020 година (среда) во 8 часот. Просториjaта каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидe одреденa на денот на полагањето.

30.01.2020

Резултати од испитите во втората декада во јануарска/февруарска сесија (2019/2020 година)

15.01.2020

Резултати од испитите во првата декада во јануарска/февруарска сесија (2019/2020 година)

25.12.2019

Распоред на термини за полагање на испити во јануарска/февруарска сесија 2019/2020 година

Резултати од вториот колоквиум по предметите ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ и ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ одржани на 24.12.2019 година.

19.12.2019

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 24.12.2019 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 8:30 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 25.12.2019 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

29.11.2019

Сите испити кај предметниот професор во декемвриската (дополнителна) испитна сесија ќе се одржат на 04.12.2019 година (среда) во амфитеатар 305 со почеток во 11 часот.

27.11.2019

Резултати од  првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 27.11.2019 година.

21.11.2019

Резултати од првиот колоквиум по предметите ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ и ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ одржани на 19.11.2019 година.

12.11.2019

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 19.11.2019 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 8:30 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 27.11.2019 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

07.10.2019

Резултати од испитите одржани на 07.10.2019 година

01.10.2019

Дополнителен ден сесија за сите предмети на 07.10.2019 година (понеделник) во 8 часот. Просториjaта каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидe одреденa на денот на полагањето.

20.09.2019

Резултати од испитите во втората декада во септемвриската сесија (2018/2019 година)

04.09.2019

Резултати од испитите во првата декада во септемвриска сесија (2018/2019 година)

19.06.2019

Резултати од испитите во втората декада во јунската сесија (2018/2019 година)

23.05.2019

Распоред на термини за полагање на испити во јунска/септемвриска сесија 2018/2019 година

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 29.05.2019 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 8 часот.

18.04.2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 17.04.2019 година.

Резултати од испитите во априлска (дополнителна) испитна сесија одржани на 17.04.2019 година

25.03.2019

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 17.04.2019 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 8 часот.

Сите испити кај предметниот професор во априлската (дополнителна) испитна сесија ќе се одржат на 17.04.2019 година (среда) во амфитеатар 305 со почеток во 8 часот.

22.02.2019

Резултати од испитите одржани на 21.02.2019 година

19.02.2019

Дополнителен ден сесија за сите предмети на 21.02.2019 година (четврток) во 8 часот. Просториjaта каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидe одреденa на денот на полагањето.

06.02.2019

Резултати од испитите во втората декада во јануарска/февруарска сесија (2018/2019 година)

17.01.2019

Резултати од испитите во првата декада во јануарска/февруарска сесија (2018/2019 година)

26.12.2016

Резултати од вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 26.12.2018 година.

24.12.2018

Распоред на термини за полагање на испити во јануарска/февруарска сесија 2018/2019 година

19.12.2018

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - НАСТАВНА НАСОКА, ГИС и ДЕМОГРАФИЈА дека  вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ќе се одржи на 24.12.2018 година (понеделник) во просторија 122 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 25.12.2018 година (вторник) во просторија 122 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 26.12.2018 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

22.11.2018

Резултати од првиот колоквиум по предметите: просторно планирање, просторното планирање и туризмот и алтернативни форми на туризмот

16.11.2018

Сите испити кај предметниот професор во ноемвриската испитна сесија ќе се одржат на 28.11.2018 година (среда) во амфитеатар 305 со почеток во 10:30 часот.

08.11.2018

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - НАСТАВНА НАСОКА, ГИС и ДЕМОГРАФИЈА дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ќе се одржи на 19.11.2018 година (понеделник) во просторија 122 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 20.11.2018 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 21.11.2018 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

05.10.2018

Сите студенти што се ставени на дополнително од испитите одржани на 03.10.2018 да се јават на 09.10.2018 (вторник) меѓу 11-13 часот.

03.10.2018

Резултати од испитите одржани на 03.10.2018 година

27.09.2018

Дополнителен ден сесија за сите предмети на 03.10.2018 година (среда) во 8 часот. Просториjaта каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидe одреденa на денот на полагањето.

20.09.2018

Резултати од испитите во втората декада од септемвриска сесија одржани на 18/19.09.2018

06.09.2018

Резултати од испитите во првата декада од септемвриска сесија одржани на 05/06.09.2018

12.06.2018

Распоред на термини за полагање на испити во септемвриска сесија 2017/2018 година

06.06.2018

Резултати од  испитот по предметите ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ и УРБАНИ СИСТЕМИ одржан на 06.06.2018

05.06.2018

Резултати од  испитот по предметите МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ и ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ одржани на 05.06.2018 година.

17.05.2018

Резултати од вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 16.05.2018 година.

08.05.2018

Распоред на термини за полагање на испит во сесијата мај/јуни 2017/2018 година

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 16.05.2018 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 8 часот.

04.04.2018

Резултати од првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 04.04.2018 година.

29.03.2018

Резултати од испитите во мартовската (дополнителна) испитна сесија одржани на 28.03.2018 година

28.03.2018

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 04.04.2018 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 8 часот.

09.03.2018

За студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во мартовската (дополнителна) испитна сесија, сите испити кај предметниот професор ќе се одржат на 28.03.2018 година (среда) во амфитеатар 305 со почеток во 8 часот.

07.02.2018

Резултати од испитите одржани на 07.02.2018 година

01.02.2018

Дополнителен ден сесија за сите предмети на 07.02.2018 година (среда) во 8 часот. Просториjaта каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидe одреденa на денот на полагањето.

31.01.2018

Резултати од испитите во втората декада од јануарската сесија (2017/2018 година)

17.01.2018

Резултати од испитите во првата декада од јануарската сесија (2017/2018 година)

22.12.2017

Резултати од вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 20.12.2017 година.

Резултати од вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 21.12.2017 година.

14.12.2017

Распоред на термини за полагање на испит во сесија јануари/фебруари 2017/2018 година

13.12.2017

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 20.12.2017 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 21.12.2017 година (четврток) со почеток во 8 часот.

17.11.2017

Резултати од  првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 15.11.2017 година.

15.11.2017

Резултати од првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 14.11.2017 година.

08.11.2017

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ГИС и ДЕМОГРАФИЈА дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ќе се одржи на 13.11.2017 година (понеделник) во просторија 122 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 14.11.2017 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 15.11.2017 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

31.10.2017

За студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во ноемвриската испитна сесија, сите испити кај предметниот професор ќе се одржат на 07.11.2017 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 10:30 часот.

06.09.2017

Резултати од испитите во втората декада од сесијата август/септември (2016/2017 година)

23.08.2017

Резултати од испитите во првата декада од сесијата август/септември (2016/2017 година)

20.06.2017

Распоред на датуми за полагање на испити во сесијата август/септември (2016/2017 година)

14.06.2017

Резултати од испитите во втората декада од јунската сесија (2016/2017 година)

05.06.2017

Резултати од испитите во првата декада од јунската сесија (2016/2017 година)

18.05.2017
Резултати од вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 17.05.2017 година.

11.05.2017

Распоред на датуми за полагање на испити во сесијата мај/јуни (2016/2017 година)

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 17.05.2017 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 9 часот.

15.04.2017

Резултати од испитите во априлската сесија (2016/2017 година)

05.04.2017

Резултати од првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 05.04.2017 година.

За студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во априлската сесија испитот по предметите АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ, МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ, ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИ СИСТЕМИ и ДЕМОГРАФСКО СТАРЕЕЊЕ ќе се одржи на 24.04.2017 година (понеделник) во амфитеатар 305 со почеток во 8 часот.

30.03.2017

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 05.04.2017 година (среда) во амфитеатарот 305 со почеток во 9 часот.

27.01.2017

Резултати од испитите во втората декада од јануарската сесија (2016/2017 година)

18.01.2017

Резултати од испитите во првата декада од јануарската сесија (2016/2017 година)

26.12.2016

Распоред на термини за полагање на испит јануарска сесија 2016/2017 година

21.12.2016

Резултати од вториот колоквиум по предметите Просторно планирање, Просторното планирање и туризмот и Алтернативни форми на туризмот одржани на 19/20/21.12.2016 година.

14.12.2016

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ГИС и ДЕМОГРАФИЈА дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ќе се одржи на 19.12.2016 година (понеделник) во просторија 122 со почеток во 10 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 20.12.2016 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 21.12.2016 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

23.11.2016

Резултати од првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 15/22.11.2016 година.

22.11.2016

Резултати од првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ одржан на 21.11.2016 година.

18.11.2016

Резултати од  првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 16.11.2016 година.

Резултати од испити во ноемвриската сесија (2016/2017 година)

03.11.2016

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 15.11.2016 година (вторник) во просторија 230 со почеток во 9 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 16.11.2016 година (среда) во амфитеатар 305  со почеток во 8 часот.

За студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во ноемвриската испитна сесија испитот по предметите АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ, МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ, ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ, УРБАНИ СИСТЕМИ и ДЕМОГРАФСКО СТАРЕЕЊЕ ќе се одржи на 16.11.2016 година (среда) во амфитеатар 305 со почеток во 10:00 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ГИС и ДЕМОГРАФИЈА дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ќе се одржи на 21.11.2016 година (понеделник) во просторија 122 со почеток во 8:30 часот.

12.09.2016

Резултати од испитите во втората декада во сесијата август/септември (2015/2016 година)

29.08.2016

Резултати од испитите во првата декада во сесијата август/септември (2015/2016 година)

27.06.2016

Распоред на датуми за полагање на испити во сесијата август/септември (2015/2016 година)

20.06.2016

Резултати од испитите во втората декада во јунската сесија (2015/2016 година)

03.06.2016

Резултати од испитите во првата декада во јунската сесија (2015/2016 година)

16.05.2016

Резултати од вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 11.05.2016 година.

11.05.2016

Распоред на датуми за полагање на испити во сесијата мај/јуни (2015/2016 година)

05.05.2016

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 11.05.2016 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 9 часот.

22.04.2016

Резултати од испити во априлската сесија (2015/2016 година)

08.04.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 06.04.2016 година.

04.04.2016

За студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во априлската испитна сесија испитот по предметите АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ, МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ, УРБАНИ СИСТЕМИ и ДЕМОГРАФСКО СТАРЕЕЊЕ ќе се одржи на 18.04.2016 година (понеделник) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 08:00 часот, а по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ во 09:30 часот.

28.03.2016

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 06.04.2016 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 8 часот.

01.02.2016

Резултати од испитите во втората декада во јануарската сесија (2015/2016 година)

15.01.2016

Резултати од испитите во првата декада во јануарската сесија (2015/2016 година)

24.12.2015

Распоред на термини за полагање на испит (сесија јануари-февруари 2015/2016 година)

Резултати од вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 22.12.2015 година.

Резултати од  вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 23.12.2015 година.

15.12.2015

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 23.12.2015 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 8 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 22.12.2015 година (вторник) во просторија 95 со почеток во 11 часот.

12.11.2015

Резултати од  првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 11.11.2015 година.

06.11.2015

Резултати од првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 03.11.2015 година.

02.11.2015

Известување за студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во ноемвриската испитна сесија:

Испитот по предметите АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ и МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 19.11.2015 година (четврток) во просторија 230 со почеток вo 11 часот.

Испитот по предметите ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ, УРБАНИ СИСТЕМИ И ДЕМОГРАФСКО СТАРЕЕЊЕ ќе се одржи на 19.11.2015 година (четврток) во просторија 230 со почеток вo 12:30 часот.

  

22.10.2015

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 11.11.2015 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 8 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 03.11.2015 година (вторник) во просторија 305 со почеток во 10 часот.

11.09.2015

Резултати од испитите во втората декада во сесијата август/септември (2014/2015 година)

02.09.2015

Студентите со број на индекс 14820 и 14798 задолжително да се јават на усен испит по преметот Алтернативни форми на туризмот на 03.09.2015 година во 10:30 ч. кај предметниот професор и асистент.

16.06.2015

Резултати од испитите во втората декада во сесијата мај/јуни 2014/2015 година

01.06.2015

Резултати од испитите во првата декада во сесијата мај/јуни 2014/2015 година

20.05.2015

Распоред на датуми за полагање на испити во испитните сесии мај/јуни и август/септември.

16.05.2015

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 20.05.2015 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 9 часот.

24.04.2015

Резултати од  испитот по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 22.04.2015 година.

16.04.2015

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 15.04.2015 година.

15.04.2015

Испитот по предметите АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ, МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ и ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ за студентите кои ги исполнуваат условите за полагање во априлската испитна сесија ќе се одржи на 22.04.2015 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 12:30 часот.

24.03.2015

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 08.04.2015 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 8 часот.

30.01.2015

Резултати од испитите во втората декада во сесијата јануари-февруари 2014/2015 година

16.01.2015

Резултати од испитите во првата декада во сесијата јануари-февруари 2014/2015 година

25.12.2014

Резултати од  вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 23.12.2014 година.

12.12.2014

Распоред на термини за полагање на испит (сесија јануари-февруари 2014/2015 година)

10.12.2014

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 23.12.2014 година (вторник) во просторија 95 со почеток во 11 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 24.12.2014 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 9 часот.

17.11.2014

Резултати од  првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 11.12.2014 година.

Резултати од  првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 12.11.2014 година.

10.11.2014

Се известуваат студентите на насоката туризам кои ги исполнуваат условите за полагање дека испитот по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ во ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на 19.11.2014 година (среда) во просторија 305 со почеток во 11 часот.

27.10.2014

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 11.11.2014 година (вторник) во просторија 95 со почеток во 11 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 05.11.2014 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 8 часот.

18.06.2014

Резултати од  испитот по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 16.09.2014 година.

09.09.2014

Резултати од испитите во втората декада во сесијата август-септември 2013/2014 година

21.08.2014

Резултати од испитите во првата декада во сесијата август-септември 2013/2014 година

18.06.2014

Распоред на термини за полагање на испит (сесија август-септември 2013/2014 година)

12.06.2014

Резултати од испитот по предметите Алтернативни форми на туризмот, Менаџмент во туризмот и Стратегија за развој на туризмот од втората декада во испитна сесија мај/јуни во академската 2013/2014 година.  

11.06.2014

Резултати од  испитот по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 10.06.2014 година.

20.05.2014

Распоред на термини за полагање на испит (сесија мај-јуни 2013/2014 година)

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 14.05.2014 година.

16.04.2014

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 16.04.2014 година.

28.03.2014

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 26.03.2014 година.

27.03.2014

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ одржан на 25.03.2014 година.

10.03.2014

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 26.03.2014 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 08:00 часот.

Се известуваат студентите од III година на Институтот за географија - насока ДЕМОГРАФИЈА дека Првиот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ ќе се одржи на 25.03.2014 година (вторник) во просторија 86 со почеток во 09:00 часот.

30.01.2014

Резултати од испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 29.01.2014 година.

Резултати од испитот по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 29.01.2014 година.

16.01.2014

Резултати од испитот по предметите Просторното планирање и туризмот, Алтернативни форми на туризмот, Менаџмент во туризмот и Стратегија за развој на туризмот од првата декада во јануарската испитна сесија во 2014 година.  

27.12.2013

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 25.12.2013 година.

24.12.2013

Распоред на датуми за полагање на испити во јануарската испитна сесија во 2014.

20.12.2013

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ одржан на 19.12.2013 година.

17.12.2013

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 17.12.2013 година.

10.12.2013

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 17.12.2013 година (вторник) во просторија 122 со почеток во 08:15 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 25.12.2013 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 08:15 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 19.12.2013 година (четврток) во просторија 230 со почеток во 08:15 часот.

15.11.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 13.11.2013 година.

14.11.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ одржан на 12.11.2013 година.

11.11.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ одржан на 07.11.2013 година.

06.11.2013

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 13.11.2013 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 08:15 часот.

01.11.2013

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 07.11.2013 година (четврток) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 08:15 часот.

Се известуваат редовните и вонредните студенти од IV година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 12.11.2013 година (вторник) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 12:00 часот.

17.09.2013

Резултати од  испитот по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 10.09.2013 година.

Резултати од  испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 11.09.2013 година.

29.08.2013

Резултати од  испитот по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 27.08.2013 година.

17.06.2013

Резултати од  испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 12.06.2013 година.

13.06.2013

Резултати од  испитот по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ одржан на 11.06.2013 година.

10.06.2013

Резултати од  испитот по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 06.06.2013 година.

16.05.2013

Распоред на термини за полагање на испит (сесија мај/јуни и август/септември 2013 година)

15.05.2013

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ одржан на 14.05.2013 година.

19.04.2013

Се известуваат студентите од III година на Институтот за географија - насока ДЕМОГРАФИЈА дека Вториот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ ќе се одржи на 14.05.2013 година (вторник) со почеток во 08:00 часот.

12.04.2013

Се известуваат редовните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 08.05.2013 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 09:00 часот.

05.04.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ одржан на 02.04.2013 година.

25.03.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 20.03.2013 година.

14.03.2013

Се известуваат редовните и вонредните студенти од III година на Институтот за географија - насока ДЕМОГРАФИЈА дека Првиот колоквиум по предметот УРБАНИ СИСТЕМИ ќе се одржи на 02.04.2013 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

13.03.2013

Се известуваат редовните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 20.03.2013 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 09:00 часот за I група и во 11:00 часот за II група. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.

05.02.2013

Резултати од  испитот по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ одржан на 30.01.2013 година.

28.01.2013

Резултати од  испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 23.01.2013 година.

21.01.2013

Испитот по предметот Менаџмент во туризмот ќе се одржи на 23.01.2013 (среда) со почеток во 11 h.

25.12.2012

Распоред на термини за полагање на испит (сесија јануари/февруари 2013 година)

12.12.2012

Се известуваат редовните и вонредните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 19.12.2012 година (среда) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 09:00 часот.

27.11.2012

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот Алтернативни форми на туризмот одржан на 22.11.2012 година.

07.11.2012

Се известуваат редовните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 22.11.2012 година (четврток) во амфитеатарот на 3 кат  со почеток во 08:00 часот за I група и во 12:00 часот за II група. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.

08.10.2012

Распоред на групи за вежби по предметот Алтернативни форми на туризмот

01.10.2012

Предавањата и вежбите по предметот Алтернативни форми на туризмот за вонредните студенти ќе се одржат на 07.10.2012 (недела) со почеток во 9 h и 08.10.2012 (понеделник) со почеток во 17 h во амфитеатарот на 3 кат.

22.06.2012

Резултати од  испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 21.06.2012 година.

07.06.2012

Резултати од  испитот по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 06.06.2012 година.

22.05.2012

Распоред на термини за полагање на испит (сесија јуни и август/септември 2012 година)

11.05.2012

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 09.05.2012 година.

04.05.2012

Се известуваат редовните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 09.05.2012 година (среда) во 95 со почеток во 11:00 часот за I група и во 15:00 часот за II група. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.

09.04.2012

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ одржан на 04.04.2012 година.

02.03.2012

Се известуваат редовните студенти од II година на Институтот за географија - насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 04.03.2012 година (среда) во 95 со почеток во 15:00 часот за I група и во 16:30 часот за II група. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.  

06.03.2012

Термини за консултации: Вторник (11-13 h) и Четврток (11-13 h)

Распоред на групи за вежби по предметот Туристичка географија

Распоред на групи за вежби по предметот Менаџмент во туризмот