УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/29/2017   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 


С
ТРУЧЕН КАДАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

Титула / име и презиме

Завод

Главни дисциплини од интерес

Редовни професори

 

д-р Благоја Маркоски

Картографија

Картографија, Регионална географија, Географски информациски системи

д-р Никола Панов

Социо-економска географија

Туризмологија, Сообраќајна географија, Географија на Европа

д-р Драган Колчаковски

Физичка географија

Геоморфологија, Биогеографија, Физичка географија на Република Македонија

д-р Ристо Мијалов

Социо-економска географија

Аграрна географија, Политичка географија, Географија на Азија

д-р Мирјанка Маџевиќ

Социо-економска географија

Демографија, Географија на населбите

д-р Олгица Димитровска

Картографија

Заштита на животната средина, Заштита на природното наследство

д-р Ивица Милевски

Физичка географија

Ерозија на земјиштето, Земјата во Вселената, Геоинформатика

д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

Социо-економска географија

Индустриска географија, Социоекономска географија

Доценти

 

 

д-р Милена Талевска

Социо-економска географија

Туризмологија

д-р Дејан Илиев

Социо-економска географија

Туризмологија, Економска географија

д-р Свемир Горин

Картографија

Картографија, Географски информациски системи

д-р Иван Радевски

Физичка географија

Хидрологија

Асистенти

 

 

 

Марија Љаковска

Социоекономска географија

Демографија

 

Анита Тодорова

Физичка географија

Геологија

  Горан Китевски Социоекономска географија Политичка географија
  Владимир Златановски Картографија Картографија, ГИС, Геоинформатика

Библиотекар

 

 

Љубица Маркоска

 

 

  Јованка Лукаревска    

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk