Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » По Светот » Како се користат ГИС услугите ширум светот

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Домашна безбедност

        Приоритет за домашната безбедност е превенцијата од инциденти и намалување на нивните влијанија. Оваа им обезбедува способност за брзо собирање на податоци од различни извори. ГИС во домашната безбедност овозможува просторна анализа за да се разберат трендовите и приоритетите и можностите за визоелизација на резултатите од можните дејствија.

Денес многу федерални, држави и локални агенции со успешното ГИС расподелување на задачите и одговорностите на домашната безбедност вклучува:

  • Интеграција на интелегенција и брза анализа за подршка на податоци таканаречени фузија центри.
  • Можна закана, ризик, и проценка на ранливоста на заедниците и на критичната инфраструктура
  • Подобро планирање на итни случаи, одговор, ублажување, и напори за обновување

Воена одбрана

        Воената одбрана користи ГИС за розознавање, анализа на теренот, планирање на мисија, како и капацитет за управување. Географската анализа е потребна во воени операции, тактичко или логистичко планирање, како и инфраструктура за управување. Шветска интегрирала глобален позиционен систем (ГПС) во своите мобилни ГИС за деминирањето на систем за управување во Босна.

Здравството

        Болниците го користат ГИС не само за да ги прикажат ресурсите со кои располагаат, туку и да ги прикаже каде може да се пронајдат. Здравствените работници го користат ГИС за епидемиолошко и јавно гратско следење. Тие географски можат да ги следат јавните здравствени индикатори и истражуваат сајтови за ризикот на животната средина. На пример го употребуваат за програми за намалување од штетните влијанија од комарците.

Пожар/Итна медицинска служба/катастрофи

        ГИС им овозможува персонал на јавната безбедност за ефикасен план за одговор при катастрофи, одредување на приоритетите за спасување и предвидување на идните настани. Вилсон Пожар/ Спасувачки услуги во Вилсон, Северна Каролина, Користи ГИС за одредување критични податоци од инцидентот и тактички план како да се помогне додека да стигне службата .

Напишал: Глигорије Џилвиџиев

Оваа статија е прочитана 3997 пати!

Објавено од:

Од категорија: По Светот · Tags: ,

Leave a Reply

*

Advertisment ad adsense adlogger